Liên hệ

Địa chỉ

Hotline: 0858 88 00 99

Email: sonwindyvn@gmail.com

Địa chỉ: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 6: 8.00AM - 20.00PM
Thứ 7: 8.00AM – 12.00AM

Gửi thông tin